Smart Characters
  AUDREY SWART • TEKSTSCHRIJVER van • Reclame …SmartCharacters: In de breedste zin van het woord… • Artikelen Slogans ...The word is my playground; so Play the words!... • Social media Webteksten …want het één gaat voor hem niet zonder het andere, is hij een man in balans. En draagt dat aan u over; door zó te ontwerpen, dat ook bij u nieuwe inzichten ontstaan… • Blogs …mag ik je ook niet verder helpen. Dan moet je 'n vriendje vragen...", zegt de UPC-man (-???-). Ik vraag hem: "... Eh... kan jij niet even mijn vriendje worden?" Hij:"Voor de gateway?" • Brieven …Ik verzoek u zo spoedig mogelijk te berichten dat deze goederen, welke ons eigendom zijn, niet (meer) op de lijst conservatoire beslaglegging staan van 8 augustus jl. danwel ons te doen informeren hoe dit te bewerkstelligen. • RedigeerwerkSeo …tags/url-structuur/anchor/etc... • Mindfulness …samen maken we aanstonds; HET bijwoord van tijd. Mijn andere helft en ik. Samen. • Scenario's Verhalen …die al shaggie draaiend, heel relaxed zat te praten tegen een aliën. Een donker, brildragende jongeman, vond dit steeds meer een duistere… • Spelen met taal als instrument …Step 1: Sit down please; be quite, don't look that blue & relax for a moment! -Dat zijn een hoop dingen in één stap →Just ONE move; you can do it ; )! –What's the next step? →Are you already finished with ONE? • Vertalen naar taal van de doelgroep … wettekst naar burger informatief • Songteksten …The world outside sees just a couple who hit the dancefloor. Meanwhile we're living the energy to meet the world later on again, for another explore… • Huisstijl